درباره ما

با توجه به این که در دنیای امروز تجارت و صنعت رشد چشمگیری داشته است گونه  های مختلفی از شرکت ها مطابق قانون تجارت شرکت ها به صورت رسمی و قانونی  فعالیت خود را آغاز و شروع به کار می کنند. 

در همین راستا شرکت آگاه بازرگان نوین ایساتیس با موضوع ذیل بصورت سهامی خاص در هشتم تیرماه 1400 به ثبت رسیده است. 

1-  ارائه خدمات توانمندساز و توسعه دهنده کسب وکارهای نوآور و نوپا در قالب ایجاد و مدیریت شتاب دهنده کسب و کارها 

 2 - انجام مشاوره ، بازاریابی غیرشبکه‌ای و غیرهرمی 

 3 - ارائه زیرساخت‌های فنی ، حقوقی و بازرگانی ، مشارکت ، مدیریت ، خرید و فروش ، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی از طرق بازار و اینترنتی 

 4 - شرکت در مناقصات و مزایدات 

5 - ترخیص کالا از گمرکات داخلی 

 6 - عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی 

 7 - اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانک های دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، گشایش اعتبارات و ال سی نزد بانک ها

 8 - اخذ و اعطای نمایندگی از شرکت ها و موسسات داخلی و خارجی

9 - مشارکت و شرکت در نمایشگاه های بین المللی تخصصی و غیرتخصصی داخل و خارج کشور.

10 - بررسی ، مطالعه ، ایجاد ، توسعه ، راه اندازی ، مشارکت و تامین مالی در انواع طرحها و پروژه های تولیدی ، بازرگانی ، خدماتی ، کشاورزی و ساختمان و مسکن در بخش های مختلف اقتصادی و اداره آن ها پس از کسب مجوزهای لازم 

11 - تأمین کلیه مواد اولیه ، نیروی انسانی وخدمات مورد نیاز شرکتهای زیر مجموعه اعم از مالی، خدمات مدیریتی، مشاوره ای